ZARZĄDZENIE NR 234/24 PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE z dnia 14 czerwca 2024 r.

przez | 17 czerwca 2024

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice
w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Wakacje dla najuboższych
dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień”

Plik do pobrania: ZARZĄDZENIE NR 234/24 PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE z dnia 14 czerwca 2024 r.