Wolontariat

Witaj!
Tak czy nie?

Czy masz trochę wolnego czasu i chcesz go podarować innym?
Czy lubisz pomagać?

Chcesz poszerzyć zdobyć nowe doświadczenia, poznać ciekawe osoby?
Chcesz podzielić się swoimi umiejętnościami i pomysłami?

Jeśli chociaż raz na powyższe pytania odpowiedziałeś twierdząco: „tak” – To szukamy właśnie Ciebie!

Cel projektu:
Program „Prosta droga” wolontariat realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach ma na celu pomoc osobą starszym, niepełnosprawnym oraz dzieciom i młodzieży objętych wsparcie i pomocą tut. Ośrodka.

Czym jest wolontariat?
Wolontariat to dobrowolna, świadoma i odpowiedzialna praca świadczona bezpłatnie na rzecz organizacji i instytucji oraz wskazanych przez nie osoby i rodziny. Wolontariusz to osoba poświęcająca swój czas, wiedzę i umiejętności aby pomóc innym.

Czy ja mogę zostać wolontariuszem…?
Wolontariuszami mogą być osoby pełnoletnie (uczące się, pracujące lub pozostające bez zatrudnienia). Wolontariusze wykonują swoją pracę dobrowolnie i bezpłatnie. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią zapraszamy do kontaktu wraz z osobą dorosłą. Pamiętaj – liczy się Twoja motywacja i chęć do działania!

Czym się będę zajmował…?
Wolontariusze pomagają dzieciom w nauce, uczą ciekawego i aktywnego spędzania czasu wolnego. Dotrzymują towarzystwa, pomagają w drobnych czynnościach domowych osobom starszym, niepełnosprawnym.

Pamiętaj, nie zostaniesz sam!
Nad Twoją pracą i bezpieczeństwem będą czuwać osoby realizujące projekt. Zawsze możesz się do niech zwrócić o pomoc czy informacje. Przed rozpoczęciem pracy zostaniesz przeszkolony z zasad BHP, poinformowany o Twoich obowiązkach oraz o strukturze tut. Ośrodka.

Zapraszamy do kontaktu!
Dyżury w Punkcie Terenowym MOPS ul. Świerczyny 1
w każdą środę w godzinach 12:00 – 14:00 pełnią:

Specjalista pracy socjalnej mgr Barbara Grotkowska-Milej tel. 512 376 018 pokój nr 9
Konsultant pedagog mgr Klaudia Leśniak tel. 32 317 44 69 pokój nr 2

Dzwoń lub pisz:
e-mail: wolontariat@mops-myslowice.pl