Dział ds. Osób Niepełnosprawnych

Kierownik:
mgr Magdalena Nowak

ul. Brzezińska 21, 41-400 Mysłowice
e-mail: don@mops-myslowice.pl

Kontakt telefoniczny
⇒  (32) 223  85  84
⇒  510  475  773
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 7:30 – 17:00
Wtorek – Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 14:00
Godziny przyjmowania stron:
Poniedziałek 9:00 – 16:30
Wtorek, Środa, Czwartek 9:00- 14:30
Piątek 9:00- 13:30
Pokaż dojazd i lokalizację:

pfron-1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ZA POŚREDNICTWEM Działu ds. Osób Niepełnosprawnych, w swej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych realizuje zadania związane z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), które skierowane są wyłącznie do osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności. Zakres działań określony jest w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 926).

Turnusy rehabilitacyjne
Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny
Likwidacja barier architektonicznych
Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się
Organizacja Sportu Kultury, Rekreacji i Turystyki
Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika
Koszty tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej
Realizacja pilotażowego programu “Aktywny Samorząd”
Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Mysłowice na lata 2021 – 2030
Samodzielność – Aktywność – Mobilność
Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością
DO POBRANIA: