Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn

Kierownik:
Wojciech Kurbiel
ul. Strażacka 9, 41-400 Mysłowice
tel.: 32 222-54-46, tel.: 797-490-844
email: noclegownia@mops-myslowice.pl
Pokaż dojazd i lokalizację:

Pracownicy Socjalni:

  • Śmilowski Janusz
  • Warchoł Rafał

Pracownicy socjalni przyjmują codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Kierownik Noclegowni przyjmuje codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Informacje podstawowe:
Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn w Mysłowicach jest lokalnym ośrodkiem wsparcia niosącym wszechstronną pomoc osobom bezdomnym. Placówka czynna jest całodobowo (24 h), siedem dni w tygodniu.

Ponadto przy placówce funkcjonuje Ogrzewalnia, która czynna jest w okresie od 1 października do 30 kwietnia w godzinach od 18.00 do 8.00. Ogrzewalnia jest pomieszczeniem dla bezdomnych mężczyzn, którzy z powodu braku stałego miejsca pobytu lub innych nagłych zdarzeń życiowych, będących pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych i nie mają innej możliwości zabezpieczenia przed zimnem w nocy jak i w ciągu dnia kiedy temperatura spada znacznie poniżej zera.

Za osobę bezdomną zgodnie z art. 6 pkt. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.) uznaje się: „…osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania”.

UWAGA!
Noclegownia oraz Ogrzewalnia funkcjonują w oparciu o ich wewnętrzny regulamin. Nie przestrzeganie zawartych w nim zapisów może skutkować wydaleniem z placówki.