ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2022

flagiasystent

Miasto Mysłowice realizuje program
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2022”, dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego
Kwota dofinansowania: 830 688,00 zł
Całkowita wartość: 830 688,00 zł
GŁÓWNYM CELEM PROGRAMU JEST WPROWADZENIE USŁUGI ASYSTENTA JAKO FORMY OGÓLNODOSTĘPNEGO WSPARCIA

ADRESACI PROGRAMU

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  2. osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wyżej wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2021r. poz. 573)

które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

FORMY WSPARCIA:
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta :

  1. Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu
  2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce ;
  3. Załatwianiu spraw urzędowych;
  4. Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  5. Zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST CAŁKOWICIE NIEODPŁATNY.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 32 317-36-13 lub 323173640
Szczegóły Programu – zobacz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Nabór do programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”