Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Gwarków 24 41-400 Mysłowice tel. (32) 222-28-12, (32) 222-15-44
fax. (32) 222-12-89
email:sekretariat@mops-myslowice.pl
adres internetowy:www.mops-myslowice.pl
Numer rachunku bankowego MOPS Mysłowice: 64 1050 1214 1000 0023 5658 1849
Pozostałe numery tel.
  • (32) 317-36-11 – Sekretariat
  • (32) 317-36-28 – Informacja
  • (32) 317-36-40 – Kierownik obwodu I
  • (32) 317-36-14 – Kierownik obwodu II
  • (32) 317-36-15 – Kierownik obwodu III
  • (32) 317-36-20 – Kasa
  • (32) 317-36-33 – Informacja nt. domów pomocy społecznej i usług opiekuńczych
Dom Dziennego Pobytu Złota Jesień
ul.Świerczyny 1, 41-400 Mysłowice
tel.(32) 317-36-39
Dział Rodzin
ul. Świerczyny 1, 41-400 Mysłowice
tel. (32) 223-74-02
Dział Świadczeń Rodzinnych
ul. Powstańców 9, 41-400 Mysłowice
tel.: (32) 317-42-51 lub (32) 627-15-01
Miejski Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności
ul. Brzezińska 21, 41-400 Mysłowice
tel. (32) 223-85-85
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Gwarków 24, 41-400 Mysłowice
tel. (32) 222-24-21
Dział ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Brzezińska 21, 41-400 Mysłowice
tel. (32) 223-85-84;  tel. 510-475-773
Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn oraz Ogrzewalnia
ul. Strażacka 9, 41-400 Mysłowice
tel.(32) 222-54-46, tel.: 797-490-844