Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Kierownik:
Kierownik: mgr Izabela Przybyła
ul. Gwarków 24, 41-400 Mysłowice
tel. (32) 222-24-21
email: oik@mops-myslowice.pl
Godziny urzędowania
Kierownik

 • poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Pracownik socjalny:

 • poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Psycholog:

 • poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Pedagog:

 • poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Radca Prawny – tel: (32) 317 36 36

 • poniedziałek 9:00 – 14:00
 • wtorek 9:00 – 11:00
 • środa 8:00 – 14:00
 • czwartek 15:30 – 17:00
 • piątek 8:00 – 13:00
Pokaż dojazd i lokalizację:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy MOPS jest ośrodkiem wsparcia, który udziela kompleksowej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej i prawnej mieszkańcom Mysłowic, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i nie wiedzą, jak sobie z nią poradzić.

Oferujemy wsparcie między innymi w następujących sytuacjach:

 • przemoc domowa,
 • utrata bliskiej osoby, powikłany stan żałoby,
 • złożone problemy rodzinne,
 • uczestniczenie lub bycie świadkiem wypadku, katastrofy czy klęski żywiołowej,
 • załamanie psychiczne w związku z różnymi krytycznymi wydarzeniami życiowymi,
 • inne trudne sytuacje życiowe.

Do placówki zwracają się o pomoc głównie te osoby, u których kryzys jest związany z bezpośrednimi i odległymi następstwami przemocy domowej. Najważniejszym zadaniem Ośrodka jest powstrzymywanie przemocy i interweniowanie na rzecz ofiar przemocy domowej, w oparciu o ocenę stopnia zagrożenia, wynikającego z dalszego pozostawania w sytuacji trudnej.
Przy OIK znajduje się Hostel, którego zadaniem jest udzielanie tymczasowego schronienia. Przeznaczony jest dla kobiet z dziećmi, będącymi osobami doświadczającymi przemocy domowej lub znajdującymi się w innej sytuacji kryzysowej czasowo uniemożliwiającej pobyt w środowisku rodzinnym. Zapewnia on całodobowy pobyt.
Wyodrębnione są dwie podstawowe formy organizacyjne udzielania pomocy osobom o wspomnianych zagrożeniach:

 • działalność ambulatoryjna, na którą składają się:
  • interwencja kryzysowa (bezpośrednio po krytycznym zdarzeniu),
  • psychoterapia kryzysowa,
  • konsultacje i poradnictwo psychologiczne, które pomagają w odzyskaniu równowagi psychicznej
  • oraz w znalezieniu rozwiązania trudnych, złożonych problemów życiowych,
  • poradnictwo pedagogiczne wzmacniające kompetencje wychowawcze rodziców i opiekunów,
  • poradnictwo prawne;
 • działalność w warunkach stacjonarnych – w Hostelu OIK, czynnym całą dobę z zapewnieniem schronienia i zaspokojeniem potrzeb bytowych kobietom samotnym oraz matkom z dziećmi, które znalazły się w sytuacji zagrożenia życia bądź utraty bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego w otoczeniu rodzinnym, znajdujące się w sytuacji kryzysowej czasowo uniemożliwiającej im pobyt w środowisku domowym.

Do zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej należy:

 • diagnoza sytuacji kryzysowej,
 • interwencja kryzysowa, mająca na celu przywrócenie podstawowej zdolności radzenia sobie,
 • udzielanie wsparcia i poradnictwa specjalistycznego w związku z kryzysem wywołanym przemocą domową lub innymi krytycznymi zdarzeniami życiowymi,
 • prowadzenie psychoterapii kryzysowej (krótkoterminowej),
 • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego i wychowawczego,
 • udzielanie poradnictwa prawnego,
 • zapewnianie schronienia,
 • towarzyszenie mieszkańcom Hostelu w załatwianiu spraw urzędowych.

Pomoc udzielana przez OIK jest bezpłatna i nie wymaga skierowania.