Podsumowanie z realizacji “Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021 PLUS współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”

przez | 31 sierpnia 2023

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W roku 2023 został zrealizowany Podprogramu 2021 PLUS, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie do 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 1.823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1.410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

W lipcu 2023 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach przy współpracy CARITAS Archidiecezji Katowickiej podjął się realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 – Podprogram 2021 PLUS, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W sierpniu 2023 roku najbardziej potrzebujący wsparcia mieszkańcy miasta Mysłowice, spełniający kryteria dochodowe, otrzymali pomoc w formie paczki żywnościowej w skład której weszły następujące produkty spożywcze: makaron jajeczny świderki, mleko UHT, powidła śliwkowe, szynka wieprzowa mielona, cukier biały, olej rzepakowy.

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020Podprogramu 2021 PULS pośród najuboższych mieszkańców miasta Mysłowice zostało rozdysponowane ponad 6 ton żywności (tj. 680 paczek) na kwotę 41.000,00zł,