Szanowni Rodzice, Uczniowie, Słuchacze!

przez | 29 sierpnia 2023

Przypominamy, że od dnia 1 września 2023r. można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2023 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2023 r.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia albo uczeń pełnoletni sam na siebie.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. W roku szkolnym 2023/2024 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 600,00 zł netto.

Wnioski można składać od 1 do 15 września 2023r. w siedzibie MOPS na ul. Gwarków 24 pok. 15 – INFORMACJA w godzinach:
Poniedziałek: 9:00-16:00 (przerwa 12:00-12:30 i 14:00-14:30)
Wtorek-Czwartek: 9:00-14:00 (przerwa 12:00-12.30)
Piątek: 9:00-13:00 (przerwa 12:00-12:30)

Realizacja stypendium szkolnego odbywa się na zasadzie zwrotu kosztów poniesionych na wydatki szkolne po przedstawieniu faktur wystawionych na wnioskodawcę. Refundowane będą tylko faktury za wydatki poniesione od 1 września 2023r. Nie będą refundowane faktury z datą lipcową i sierpniową.

Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się nowym katalogiem wydatków.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (32) 317-36-35.
Wzór wniosku i oświadczenia, szczegółowe informacje na temat pomocy materialnej dla uczniów oraz katalog wydatków znajdą Państwo klikając na poniższy link:
http://mops-myslowice.pl/?page_id=28