Indywidualne konsultacje psychologiczne

przez | 6 kwietnia 2017

4 kwietnia rozpoczęła się kolejna forma wsparcia dla 44 uczestników projektu „Ja= Sukces”, ze wszystkich grup docelowych. Zostaną oni objęci indywidualnymi konsultacjami psychologicznymi. Każda osoba będzie miała zaplanowane 3 spotkania z psychologiem, każdorazowo w wymiarze 1 godziny zegarowej. Instrument ten ma na celu aktywizację społeczną uczestników oraz pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.