Zakończenie pierwszych zajęć w ramach projektu

przez | 6 kwietnia 2017

Zakończyła się realizacja pierwszych form wsparcia dla 44 uczestników projektu
„Ja= Sukces”, tj:

  1. „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy” dla 24 osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo.
  2. Szkolenie „Komunikacja, motywacja i samorozwój” dla osób przebywających bądź opuszczających pieczę zastępczą oraz młodzieży uczącej się, pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poza zajęciami stacjonarnymi szkolenie zawierało zajęcia
    w Studio Fitness.

Powyższe szkolenia oraz warsztaty zostały ukończone przez wszystkich uczestników tj. łącznie 44 osoby. W załączeniu prezentujemy wybrane zdjęcia.