Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

przez | 5 lipca 2024

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących. FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD), w ramach którego wsparcie w postaci paczek żywnościowych lub posiłków otrzymywało średnio ponad 1,3 mln odbiorców rocznie – osób i rodzin w trudnej sytuacji  życiowej, a ok. 150 tys. z nich uczestniczyło dodatkowo w różnych działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego. W ramach współpracy Miasta z Caritas Archidiecezji Katowickiej do mieszkańców Miasta Mysłowice co roku trafiało kilkadziesiąt ton żywności.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programuhttps://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

czerwcu 2024 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach przy współpracy Caritas Archidiecezji Katowickiej podjął się realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 Podprogram 2023 jako Organizacja Partnerska Lokalna (OPL) rekomendowana przez Prezydenta Miasta Mysłowice.

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 590,00 PLN dla osoby w rodzinie.

W celu skorzystania z Pomocy Żywnościowej: należy zgłosić się do pracownika socjalnego z rejonu (wg miejsca zamieszkania), który wyda skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej i udzieli niezbędnych informacji. Pracownicy ośrodka będą informować osoby i rodziny zakwalifikowane do programu o dacie odbioru żywności. Planowany termin rozpoczęcia dystrybucji żywności to lipiec 2024r.

Zestaw artykułów spożywczych w Podprogramie 2023 obejmuje artykuły warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy- przetarg unieważniony, dżem truskawkowy), artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, mąka pszenna, kasza jęczmienna, płatki owsiane, herbatniki maślane, kawa zbożowa rozpuszczalna), artykuły mleczne (Mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający), artykuły mięsne (szynka wieprzowa mielona, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, szprot w oleju), tłuszcze (olej rzepakowy), dania gotowe (fasolka po bretońsku) oraz cukier.