Program Wieloletni „Senior+” 2024

przez | 8 kwietnia 2024

Miasto Mysłowice

realizuje Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021 – 2025 (edycja 2024),

Moduł II: Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+, dofinansowany ze środków budżetu państwa:

 

kwota dofinansowania: 82 560

całkowita wartość projektu: 167 560 

 

GŁÓWNYM, STRATEGICZNYM CELEM PROJEKTU JEST ZWIĘKSZENIE AKTYWNEGO UCZESTNICTWA SENIORÓW W ŻYCIU SPOŁECZNYM.

CEL OPERACYJNY: ZAPEWNIENIE WSPARCIA SENIOROM – OSOBOM NIEAKTYWNYM ZAWODOWO 60+, ZARÓWNO KOBIETOM JAK I MĘŻCZYZNOM – MIESZKAŃCOM MYSŁOWIC- POPRZEZ ZAPEWNIENIE KORZYSTANIA Z OFERTY NA RZECZ AKTYWNOŚCI.

 

Podejmowane działania:

1. socjalne

2. edukacyjne,

3. kulturalno – oświatowe,

4. sportowo – rekreacyjne,

5. prozdrowotne i aktywizacji ruchowej

6. aktywizacyjne społecznie,

7. terapii zajęciowej.

 

Placówka mieści się w Mysłowicach przy ul. Świerczyny 1, jest czynna pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00, oferując 8 – godzinną ofertę każdego dnia roboczego.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: telefon stacjonarny (32) 317 36 39; telefon komórkowy 797 490 805.

 

Szczegóły programu na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wieloletni-senior-na-lata-2021-2025