Aktywny Samorząd w 2024 roku

Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku, umożliwiający kontunuowanie programu.

PFRON ułatwia osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc!

Także w 2024roku wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Wniosek o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) można złożyć już od dnia 1 marca 2024 r.

Szczegółowe informacje o warunkach i zasadach dofinansowania w 2024 roku:
  Strona internetowa PFRON Strona MOPS Mysłowice

Harmonogram dla Wnioskodawców:
 – 01.03.2024r. – Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia SOW
– 31.03.2024r. – Termin zakończenia przyjmowania wniosków w Module II w ramach roku akademickiego 2023/2024
– 31.08.2024r. – Termin zakończenia przyjmowania wniosków w Module I
– 10.10.2024r. – Termin zakończenia przyjmowania wniosków w Module II w ramach roku akademickiego 2024/2025
– 31.12.2024r. – Zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywrócenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie   

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.

a także:

System SOW przewiduje znakomite ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu, co powinno przyspieszyć także realizację wniosków i uzyskanie pomocy.