INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „JA= SUKCES II”

przez | 17 maja 2020

11 maja rozpoczęły się indywidualne konsultacje psychologiczne dla uczestników projektu z I,II oraz III Grupy Docelowej projektu (osoby przebywające bądź opuszczające pieczę zastępczą, osoby bezrobotne bądź bierne zawodowo oraz młodzież pochodząca z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym). 27 kwietnia tę samą formę wsparcia rozpoczęły uczestniczki z IV Grupy Docelowej (osoby doświadczające bądź zagrożone przemocą w rodzinie). W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną indywidualne konsultacje psychologiczne prowadzone są obecnie w formie online bądź telefonicznej (w zależności od możliwości technicznych uczestników). Łącznie zrealizowanych zostanie 150 godzin zegarowych w-w usługi dla 50 uczestników projektu (w zależności od potrzeb, średnio 3h na uczestnika).