ZAKOŃCZENIE PIERWSZYCH ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU

przez | 24 maja 2019

Zakończyła się realizacja pierwszych form wsparcia dla 40 uczestników projektu „Ja= Sukces II”, tj:

  1. „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy” dla 20 osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo.
  2. „Indywidualne konsultacje psychologiczne” dla 20 osób przebywających bądź opuszczających pieczę zastępczą oraz młodzieży uczącej się, pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W załączeniu prezentujemy wybrane zdjęcia