Zakończenie kolejnych form wsparcia w projekcie „JA= SUKCES”

przez | 23 czerwca 2017

W czerwcu zakończyła się realizacja kolejnych form wsparcia dla wszystkich uczestników projektu
„ Ja= Sukces”. Zrealizowane zostały:

  1. Kurs komputerowy ECDL Profile Standard dla 7 uczestników (młodzież przebywająca w pieczy zastępczej oraz pochodząca z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym). Kurs obejmował 96h szkolenia oraz 7 egzaminów zewnętrznych (z każdego modułu tematycznego).Uczestnicy, którzy ukończyli go pozytywnie otrzymali Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.
  2. Indywidualne konsultacje psychologiczne. Zrealizowane zostały 132 godziny zegarowe konsultacji dla 45 uczestników ze wszystkich grup docelowych.
  3. Szkolenie: „Komputer od podstaw” dla 24 uczestników (II grupa docelowa projektu). 60h kurs komputerowy zakończony został egzaminem wewnętrznym. W czasie trwania szkolenia zapewniona została także opieka dla dzieci uczestników.

W załączeniu prezentujemy wybrane zdjęcia.