“Ja= Sukces” w 2017 r.

przez | 9 stycznia 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach zaprasza osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub/oraz Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa, do udziału w projekcie:
„JA= SUKCES”
współfinansowanym przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do:

 1. Osób przebywających w pieczy bądź opuszczających pieczę zastępczą (pow. 10 roku życia).
 2. Osób w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, poszukujących pracy lub nieaktywnych zawodowo.
 3. Młodzieży uczącej się (gimnazjalnej bądź ponadgimnazjalnej) pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Proponujemy m.in.:

 • warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem
 • szkolenia edukacyjne i zawodowe
 • wyjazdowe treningi kompetencji społecznych (w czasie wakacji, możliwość zabrania dzieci)
 • prawo jazdy kat. B
 • treningi efektywnego uczenia się
 • indywidualne usługi poszukiwania pracy
 • wsparcie finansowe

PODCZAS ZAJĘĆ GRUPOWYCH ZAPEWNIAMY
OPIEKĘ DLA DZIECI ORAZ POSIŁEK

Udział w projekcie jest bezpłatny.
W projekcie mogą uczestniczyć osoby objęte wcześniej wsparciem
w ramach projektu ”Mysłowickie lepsze jutro”.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi
do 25 stycznia 2017r, w MOPS Mysłowice ul. Gwarków 24,
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.00 pokój nr 1,
tel.32/317-36-33