Indywidualne usługi poszukiwania pracy

przez | 12 września 2016

12 września rozpoczęła się realizacja kolejnej formy wsparcia dla uczestników projektu „Ja= Sukces”. 20 osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo zostanie objętych indywidualnymi usługami poszukiwania pracy. Składają się na nie (na każdego z uczestników):

I sesja coachingowa (2 godziny zegarowe) zajęcia stacjonarne: gdzie i jak szukać pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja

II sesja  coachingowa (min. 2 godziny zegarowe):  aktywne poszukiwanie pracy na terenie miasta Mysłowice – wyjście (wyjazd) w teren z uczestnikami zajęć w celu spotkania się z potencjalnymi pracodawcami,  odbycia rozmów kwalifikacyjnych i roznoszenia aplikacji.

Kolejne sesje coachingowe: aktywne poszukiwanie pracy na terenie miast ościennych (Katowice, Jaworzno, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, itp.) – wyjazd w teren z uczestnikami zajęć w celu spotkania się z pracodawcami,  odbycia rozmów kwalifikacyjnych, roznoszenia aplikacji.

 

Indywidualne usługi poszukiwania pracy będą prowadzone przez psychologa posiadającego uprawnienia trenerskie oraz certyfikat  z zakresu coachingu.
Łącznie przeprowadzonych zostanie 200 godzin zegarowych  w-w usługi. Ilość godzin na uczestnika zostanie dostosowana indywidualnie do jego potrzeb.