Informacja

Opublikował: | 23 marca 2021

Mając na uwadze zaostrzający się stan epidemiczny uprzejmie informujemy, że do odwołania wypłaty w kasie MOPS zostaną wstrzymane – wszystkie świadczenia przewidziane do wypłaty w kasie będą wysłane przekazami pocztowymi.

O terminach wypłat będą Państwo informowani w kolejnych wiadomościach.

Przypominamy, iż MOPS w Mysłowicach realizuje wszystkie zadania związane z obsługą mieszkańców zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa sanitarnego, obowiązującymi w związku z sytuacją epidemiczną na terenie kraju. Osoby chcące załatwić sprawy osobiście, prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu.

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Gwarków 24 41-400 Mysłowice tel. (32) 222-28-12, (32) 222-15-44

fax. (32) 222-12-89

email: sekretariat@mops-myslowice.pl

adres internetowy: www.mops-myslowice.pl

Pozostałe numery tel.

(32) 317-36-11 – Sekretariat

(32) 317-36-28 – Informacja

(32) 317-36-13 – Kierownik obwodu I

(32) 317-36-14 – Kierownik obwodu II

(32) 317-36-15 – Kierownik obwodu III

(32) 317-36-20 – Kasa

(32) 317-36-25 – Informacja nt. domów pomocy społecznej i usług opiekuńczych

Dzienny Dom Senior+

ul.Świerczyny 1, 41-400 Mysłowice, tel.(32) 317-36-39

Dział Rodzin:

ul. Świerczyny 1, 41-400 Mysłowice, tel. (32) 223-74-02

Dział Świadczeń Rodzinnych:

ul. Powstańców 9, 41-400 Mysłowice, tel.: (32) 317-42-51 lub (32) 627-15-01

Miejski Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności:

ul. Brzezińska 21, 41-400 Mysłowice, tel. (32) 223-85-85

Ośrodek Interwencji Kryzysowej:

ul. Gwarków 24, 41-400 Mysłowice, tel. (32) 222-24-21

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych:

ul. Brzezińska 21, 41-400 Mysłowice, tel. (32) 223-85-84

Tymczasowe Schronienie dla bezdomnych mężczyzn oraz Ogrzewalnia:

ul. Strażacka 9, 41-400 Mysłowice, tel.(32) 222-54-46, tel.: 575-001-603

Pozostałe dane teleadresowe znajdą Państwo na stronie Ośrodka http://mops-myslowice.pl/?p=4536

W dalszym ciągu zachęcamy jednak wszystkich mieszkańców Mysłowic do załatwiania spraw urzędowych kierowanych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach przez Internet.

Posiadając konto na portalu Emp@tia można składać wszystkie wnioski w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, a także świadczeń wychowawczych z programu Rodzina 500 plus. Dodatkowo wnioski 500 plus można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz portalu Pue ZUS. Osoby niepełnosprawne mogą wykorzystać platformę dedykowaną o nazwie System Obsługi Wsparcia. Pozostałe sprawy (min. złożenie dyspozycji wypłat świadczeń z kasy na konto bankowe) można załatwiać za pośrednictwem portalu ePuap.

Wnioski podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, w przypadku bankowości elektronicznej wystarczy posiadać elektroniczny rachunek bankowy

Sprawy można załatwiać również telefonicznie, bądź wrzucając dokumenty do skrzynek podawczych umiejscowionych przy wejściach do budynków Ośrodka.

Kontakt z pracownikami socjalnymi oraz innymi pracownikami prosimy aby odbywał się tyko za pośrednictwem telefonu lub poczty mailowej

Obwód 1: obw1@mops-myslowice.pl tel. Do Kierownika: 32 317 36 13

Obwód 2: obw2@mops-myslowice.pl tel. Do Kierownika: 32 317 36 14, 798 980 406,

Obwód 3: obw3@mops-myslowice.pl tel. Do Kierownika: 32 317 36 15, 506 760 168.

 Imię i nazwisko pracownika socjalnego/ asystenta  Nr telefonu
 Stefańczyk – Kisała Marta  512 376 035
 Wojtala Aleksander  512 375 328
 Babiuch Iwona  512 375 463
 Paulina Kowalska-Rzepka   512 375 664
 Boryń Halina  512 375 763
 Grotkowska – Milej Barbara  512 376 018
 Grzywacz Łukasz  512 376 027
Kozdrój – Zając Natalia 512 376 719
Motaj Daria 512 376 718
Obiała Anna 512 376 691
Kowalska Monika 512 376 689
Martyna Węglowska 512 376 575
Staniczek Barbara 512 376 421
Witczak Aleksandra 512 376 059
Małgorzata Kłych 512 376 046
Anna Adamczyk 797 490 940
Płotnicka – Podsiadło Beata 514 825 649