Program Wieloletni „Senior+”

flagiasystent
Miasto Mysłowice realizuje Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 (edycja2021), Moduł II: Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”; dofinansowany ze środków dotacji z budżetu państwa

Kwota dofinansowania: 85 440 zł
Całkowita wartość: 170 880 zł

GŁÓWNYM CELEM PROGRAMU JEST ZWIĘKSZENIE AKTYWNEGO UCZESTNICTWA SENIORÓW W ŻYCIU SPOŁECZNYM.

Adresaci programu: osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60 lat i więcej (zarówno kobiety jak i mężczyźni).

Podejmowane działania:

  1. socjalne,
  2. edukacyjne,
  3. kulturalno – oświatowe,
  4. aktywizująco – ruchowe,
  5. sportowo – rekreacyjne,
  6. aktywizujące społecznie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny (32) 317 36 39.
Placówka mieści się w Mysłowicach przy ul. Świerczyny 1. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.

Szczegóły programu na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.