Utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla dziecka

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka)

Adresaci:
– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
– aktywność zawodowa,
– pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka
Maksymalna kwota dofinansowania:
– 300 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną
Udział własny:
– 15% ceny brutto zakupu/usługi

Wniosek ⇒ pobierz
Załączniki ⇒ pobierz