Utrzymanie sprawności technicznej kończyny z nowoczesnym rozwiązaniem technicznym

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności;

Adresaci:
– stopień niepełnosprawności,
– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
– potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Maksymalna kwota dofinansowania:
– do 30% kwot, o których mowa w Zadaniu 3

Udział własny:
– 10% ceny brutto zakupu/usługi

Wniosek ⇒ pobierz
Załączniki ⇒ pobierz