Zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C – likwidacja bariery w poruszaniu się:

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności;

Adresaci:
– stopień niepełnosprawności,
– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
– potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Maksymalna kwota dofinansowania:
– w zakresie ręki – 12.000 zł,
– przedramienia – 26.000 zł,
– ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym – 30.000 zł,
– na poziomie stopy lub podudzia – 18.000 zł,
– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 25.000 zł,
– uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 30.000 zł,
z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
– nie więcej niż 200 zł – dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów
Udział własny:
– 10% ceny brutto zakupu/usługi

Wniosek ⇒ pobierz
Załączniki ⇒ pobierz