Utrzymanie sprawności posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego

Obszar C – likwidacja bariery w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
Adresaci:
– znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
Maksymalna kwota dofinansowania:
– 3.500 zł, z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1.000 zł

Wniosek ⇒ pobierz
Załączniki ⇒ pobierz