Utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

Obszar B – likwidacja bariery w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

Adresaci:
– pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,
– znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności;

Maksymalna kwota dofinansowania:
– 1.500 zł

Udział własny:
– 10% ceny brutto zakupu/usługi

Wniosek ⇒ pobierz
Załączniki ⇒ pobierz