Szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego

Obszar B – likwidacja bariery w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

Adresaci:
– pomoc udzielona w ramach Obszaru B,

Maksymalna kwota dofinansowania:
– dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
– dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
– dla pozostałych adresatów – 2.000 zł
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia

Wniosek ⇒ pobierz
Załączniki ⇒ pobierz