Zakup sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU LUB OBU KOŃCZYN GÓRNYCH;
Adresaci:
– znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
Maksymalna kwota dofinansowania:
– dla osoby niewidomej- 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
– dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
– dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7.000 zł
Udział własny:
– 10% ceny brutto zakupu/usługi

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU;
Adresaci:
– umiarkowany stopień niepełnosprawności,
– dysfunkcja narządu wzroku,
– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
Maksymalna kwota dofinansowania:
– 7.500 zł
Udział własny:
– 10% ceny brutto zakupu/usługi

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU SŁUCHU I TRUDNOŚCIAMI W KOMUNIKOWANIU SIĘ ZA POMOCĄ MOWY;
Adresaci:
– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
– dysfunkcja narządu słuchu,
– trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
Maksymalna kwota dofinansowania:
– 4.000 zł
Udział własny:
– 10% ceny brutto zakupu/usługi

Wniosek ⇒ pobierz
Załączniki ⇒ pobierz