Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU RUCHU;
Adresaci:
– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
– wiek aktywności zawodowej,
– dysfunkcja narządu ruchu,
Maksymalna kwota dofinansowania:
– 4.800 zł, w tym:
a) dla kosztów kursu i egzaminów kat. B – 2.100 zł,
b) dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
c) dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł
d) dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł
Udział własny:
– 25% ceny brutto zakupu/usługi

Wniosek ⇒ pobierz
Załączniki ⇒ pobierz

 

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU SŁUCHU, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego;
Adresaci:
– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
– wiek aktywności zawodowej,
– dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
Maksymalna kwota dofinansowania:
– jak w Zadaniu 2
Udział własny:
– 25% ceny brutto zakupu/usługi

Wniosek ⇒ pobierz
Załączniki ⇒ pobierz