Oprzyrządowanie do samochodu

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU RUCHU;
Adresaci:
– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– dysfunkcja narządu ruchu,
Maksymalna kwota dofinansowania:
– 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł
Udział własny:
– 15% ceny brutto zakupu/usługi

Wniosek ⇒ pobierz
Załączniki 
 pobierz

 

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU SŁUCHU;
Adresaci:
– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– dysfunkcja narządu słuchu;
Maksymalna kwota dofinansowania:
– 4.000 zł
Udział własny:
– 15% ceny brutto zakupu/usługi

Wniosek ⇒ pobierz
Załączniki ⇒ pobierz