SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „JA= SUKCES II”

W czerwcu zakończyła się realizacja szkoleń komputerowych oraz warsztatów psychoedukacyjnych dla uczestników projektu„Ja=Sukces II”. Zrealizowane zostały:

  1. ECDLe- Citizen dla 19 uczestników (młodzież przebywająca w pieczy zastępczej oraz pochodząca z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym- I oraz III grupa docelowa projektu). Kurs obejmował 40h szkolenia oraz egzamin zewnętrzny. 15 uczestników ukończyło go pozytywnie i otrzymało Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.
  2. KOMPUTER OD PODSTAW dla 8 uczestników bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo (II grupa docelowa projektu).
    60h kurs komputerowy zakończony został egzaminem wewnętrznym. W czasie trwania szkolenia zapewniona została także opieka dla dzieci uczestników.
  3. ECDLe- Citizen dla 11 uczestników bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo (II grupa docelowa projektu). Kurs obejmował 42h szkolenia oraz egzamin zewnętrzny. 8 uczestników ukończyło go pozytywnie i otrzymało Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.
  4. Warsztaty psychoedukacyjne dla 10 uczestniczek z IV grupy docelowej projektu (osób zagrożonych bądź doznających przemocy w rodzinie), które obejmowały: 12 spotkań grupowych oraz 30h indywidualnych konsultacji psychologicznych (średnio 3h na uczestniczkę). W czasie trwania warsztatów grupowych zapewniona została opieka (także psychologiczna) dla dzieci uczestniczek.

W załączeniu prezentujemy wybrane zdjęcia.