SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „JA= SUKCES II”

18 kwietnia rozpoczęła się realizacja kolejnych instrumentów Aktywnej Integracji dla uczestników projektu „Ja= Sukces II”, jakimi są szkolenia komputerowe. Zrealizowane zostaną:

  1. ECDLe- Citizen dla 20 uczestników (młodzież przebywająca w pieczy zastępczej oraz pochodząca z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym). Kurs będzie obejmował 40 h szkolenia oraz egzamin zewnętrzny. Uczestnicy, którzy ukończą go pozytywnie otrzymają Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

  2. KOMPUTER OD PODSTAW dla 8 uczestników bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo (II grupa docelowa projektu). 60h kurs komputerowy zakończony zostanie egzaminem wewnętrznym. W czasie trwania szkolenia zapewniona zostanie także opieka dla dzieci uczestników.

  1. ECDLe- Citizen dla 12 uczestników bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo (II grupa docelowa projektu). Kurs będzie obejmował 42 h szkolenia oraz egzamin zewnętrzny. Uczestnicy, którzy ukończą go pozytywnie otrzymają Europejski Certyfikat