Szkolenia wyjazdowe dla uczestników projektu „Ja= Sukces II”

W terminie 29 czerwca -2 lipca 2018r zrealizowana została kolejna forma wsparcia dla uczestników projektu, jaką były 4- dniowe szkolenia wyjazdowe:

  1. Trening kompetencji społecznych dla osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo.
    Trening został zrealizowany w Ośrodku Sportowo- Rekreacyjnym „SANGOS” w Brennej, a w czasie jego trwania została również zapewniona opieka dla dzieci uczestników.
  2. Trening umiejętności społecznych z elementami planowania rodziny osób przebywających lub opuszczających pieczę zastępczą oraz młodzieży pochodzącej z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
    Trening zrealizowany został w Ośrodku „Willa ROMA”
    w Brennej.
  3. Trening kompetencji społecznych z elementami samoobrony dla osób zagrożonych bądź doświadczających przemocy w rodzinie. Trening został zrealizowany w Ośrodku „DOLCE VITA” w Ustroniu, a w czasie jego trwania została również zapewniona opieka dla dzieci uczestniczek.

Poniżej prezentujemy wybrane zdjęcia z w-w szkoleń.