Indywidualne usługi poszukiwania pracy

8 listopada rozpoczęła się realizacja kolejnej formy wsparcia dla uczestników projektu „Ja= Sukces”. 22 osoby bezrobotne bądź nieaktywne zawodowo zostaną objęte indywidualnymi usługami poszukiwania pracy. Składają się na nie (na każdego z uczestników):
I sesja coachingowa (2 godziny zegarowe) zajęcia stacjonarne: gdzie i jak szukać pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja
II sesja coachingowa (min. 2 godziny zegarowe): aktywne poszukiwanie pracy na terenie miasta Mysłowice – wyjście (wyjazd) w teren z uczestnikami zajęć w celu spotkania się z potencjalnymi pracodawcami, odbycia rozmów kwalifikacyjnych i roznoszenia aplikacji.
Kolejne sesje coachingowe: aktywne poszukiwanie pracy na terenie miast ościennych (Katowice, Jaworzno, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, itp.) – wyjazd w teren z uczestnikami zajęć w celu spotkania się z pracodawcami, odbycia rozmów kwalifikacyjnych, roznoszenia aplikacji.
Indywidualne usługi poszukiwania pracy będą prowadzone przez psychologa posiadającego uprawnienia trenerskie oraz certyfikat z zakresu coachingu.
Łącznie przeprowadzonych zostanie 150 godzin zegarowych w-w usługi. Ilość godzin na uczestnika zostanie dostosowana indywidualnie do jego potrzeb.