Gotowi na… pomaganie

Po grudniowym szkoleniu zorganizowanym w ramach projektu, Mysłowiczanie będą pomagać swoim sąsiadom bardziej świadomie, profesjonalnie i efektywnie.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej z Katowic (Partnera projektu) w okresie 2-16.12.2016r. Miało charakter wykładów i warsztatów z zakresu podstawowych usług opiekuńczych.

Wzięło w nim udział 10 osób, które zadeklarowało gotowość do świadczenia usług opiekuńczych dla 10 niesamodzielnych uczestników/czek projektu. Osoby te zamieszkują w ich sąsiedztwie i pomagają im w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego. Zostały wskazane przez samych uczestników/czki projektu, ich krewnych a także pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach.

Dzięki szkoleniu, osoby te mogły poszerzyć swoją wiedzę i udoskonalić umiejętności w zakresie niezbędnym do dobrej jakościowo pomocy osobom niesamodzielnym w ich środowisku domowym. Szkolenie obejmowało m.in.: pierwszą pomoc, komunikację interpersonalną, asertywność, rozpoznawanie potrzeb uczestników projektu. Zostało przeprowadzone przez trenerów o odpowiednich kwalifikacjach (m.in. ratownika medycznego).

Podczas szkolenia podjęto również próbę określenia standardów usług opiekuńczych świadczonych w formie pomocy sąsiedzkiej zapewniających maksymalną dostępność, bezpieczeństwo i efektywność pomocy osobom niesamodzielnym w miejscu ich zamieszkania.
Usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej zostaną uruchomione od stycznia 2017r.