INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE17 maja rozpoczęła się kolejna forma wsparcia dla 34 uczestników projektu „Ja= Sukces”. Zostaną oni objęci indywidualnymi konsultacjami psychologicznymi. Każda osoba będzie miała zaplanowane 3 spotkania z psychologiem, każdorazowo w wymiarze 1 godziny zegarowej. Instrument ten ma na celu aktywizację społeczną uczestników oraz pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.