KURS MAGAZYNIERA Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW WIDŁOWYCH28 kwietnia rozpoczęło się szkolenie zawodowe „Magazynier z obsługą wózków widłowych” dla 4 uczestników projektu „Ja= Sukces”. Są to osoby w wieku aktywności zawodowej, niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym UDT, a osoby które ukończą go pozytywnie otrzymają uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi.