PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA (PAI)25 kwietnia rozpoczęła się realizacja Programu Aktywizacja i Integracja dla 10 uczestników projektu „Ja= Sukces”. Są to osoby bezrobotne, sprofilowane przez Urząd Pracy jako te najbardziej oddalone od rynku pracy. Program Aktywizacja i Integracja trwa 2 miesiące i składa się z 10 godzin prac społecznie użytecznych oraz 10 godzin Integracji Społecznej tygodniowo. Realizowany jest w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Mysłowicach, który jest organizatorem prac społecznie- użytecznych. Integracja Społeczna realizowana będzie natomiast w ramach projektu „Ja= Sukces”. Osoby, które ukończą w-w program zostaną następnie objęte indywidualnymi konsultacjami z doradcą zawodowym.