ZAKOŃCZENIE PIERWSZYCH ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU

6 kwietnia zakończyła się realizacja pierwszych form wsparcia dla uczestników projektu „Ja= Sukces”, tj:

  • „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy” dla osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo.
  • Szkolenie „Komunikacja, motywacja i samorozwój”, dla osób przebywających w pieczy zastępczej. Poza zajęciami stacjonarnymi szkolenie zawierało 4 wyjazdy na basen w celu nauki bądź doskonalenia pływania.
  • Szkolenie „Komunikacja, motywacja i samorozwój” dla osób przebywających bądź opuszczających pieczę zastępczą oraz młodzieży uczącej się, pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach tego szkolenia zrealizowane zostały również 2 wyjazdy (do Parku Linowego oraz Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach).

Powyższe szkolenia oraz warsztaty zostały ukończone przez wszystkich uczestników tj. łącznie 34 osoby. W załączeniu prezentujemy wybrane zdjęcia.