Kurs komputerowy ECDL Profile Standard

17 marca rozpoczęła się kolejna forma wsparcia dla 7 uczestników projektu „Ja= Sukces” (młodzież przebywająca w pieczy zastępczej oraz pochodząca z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym). Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do uzyskania certyfikatu ECDL Profile Standard (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Program obejmujący 96h jest zgodny z nową ścieżką certyfikacji Polskiego Towarzystwa Informatycznego dla certyfikatu ECDL Profile Standard i zawiera następujące moduły:

  1. Podstawy pracy z komputerem
  2. Podstawy pracy w sieci
  3. Przetwarzanie tekstów
  4. Arkusze kalkulacyjne
  5. Użytkowanie baz danych
  6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
  7. IT Security
  8. WEB Editing

Każdy z bloków tematycznych szkolenia 1-4 oraz 3 bloki z 4 kolejnych (do wyboru przez uczestnika) zakończone będą egzaminem zewnętrznym. Szkolenie potrwa do 17 czerwca 2016 roku, a uczestnicy którzy pozytywnie przejdą przez kolejne etapy otrzymają Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.