ZAKOŃCZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

Opublikował: | 9 grudnia 2020

W ramach projektu „Ja=Sukces II” dla wybranych uczestników z II grupy docelowej projektu (osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo) zrealizowane zostały następujące szkolenia:

  1. Kierowca wózków jezdniowych (4 uczestników),

  2. Opiekunka osób starszych i przewlekle chorych (3 uczestniczki),

  3. Spawanie metodą MAG (1 uczestnik).

W kosztach szkoleń zawierały się ponadto koszty: cateringu, ubezpieczenia, środków ochrony osobistej (w związku z obowiązującym stanem epidemicznym w kraju), dojazdu (w przypadku szkolenia nr 2), badań lekarskich (w przypadku szkoleń 1 i 3), książeczek sanitarno-epidemiologicznych (w przypadku szkoleń 1 i 2) oraz koszt egzaminu (w przypadku szkoleń 1 i 3). Szkolenia zostały ukończone przez wszystkich uczestników, a egzamin (szkolenie 1 i 3) został zdany w pierwszym terminie przez 2 uczestników.

W załączeniu prezentujemy wybrane zdjęcia