Centrum dla rodzin

Opublikował: | 26 listopada 2020

Projekt Centrum dla Rodzin świadczy swoje usługi od stycznia 2020 r.
Celem głównym projektu jest wzrost jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej na terenie gminy Mysłowice poprzez utworzenie i funkcjonowanie Centrum dla Rodzin.

Rodziny w Centrum dla Rodzin mogą skorzystać ze wsparcia specjalistycznego (psychologicznego, pedagogicznego) w godzinach urzędowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto od poniedziałku do piątku w godzinach 1200-1600 w siedzibie Centrum dla Rodzin przy ul. Strażackiej 7 prowadzona jest dla uczestników projektu terapia SI.

Uczestnicy wymagający dodatkowego wsparcia mogą skorzystać również z rehabilitacji ruchowej. Do realizacji tego zadania zatrudniliśmy na umowę zlecenie rehabilitantkę, która indywidualne dostosowuje godziny rehabilitacji do potrzeb uczestników. Uczestnicy projektu mogą korzystać z grup wsparcia które prowadzone są przez psychologów oraz z zajęć w ramach Szkoły Życia Rodzinnego.

W okresie od września 2020 do listopada 2020 rodziny zastępcze zawodowe uczestniczyły w następujących szkoleniach zorganizowanych w ramach projektu:

Zachowania agresywne i autoagresywne u dzieci i młodzieży – przyczyny oraz diagnoza. Konstruktywne reagowanie przez osoby dorosłe na agresję oraz autoagresję u dzieci;

W szkoleniu uczestniczyło: 13 osób.

Dziecko potrzebuje korzeni. Kontakty dzieci przebywających w pieczy z rodziną biologiczną;

W szkoleniu uczestniczyło:11 osób

Z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiczną w kraju szkolenia:

• Trudne dziecko. Zaburzenia zachowania – diagnoza i terapia. Metody pomocy dziecku i rodzinie;

• Znaczenie więzi w rozwoju dziecka. Wpływ traumy wczesnodziecięcej na rozwój przywiązania. Metody wspierania dzieci z doświadczeniem traumy rozwojowej;

zostały przeprowadzone on-line. W obu szkoleniach wzięło udział po 11 osób.

W ramach projektu przeszkoliliśmy:
4 osoby (dwie rodziny) na kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe oraz 4 osoby (dwie rodziny) na kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe.