Program „Ja = Sukces II”

Opublikował: | 12 października 2020

KOLEJNY ETAP PROJEKTU „JA= SUKCES II”

We wrześniu oraz październiku rozpoczęła się realizacja kolejnych form wsparcia dla uczestników projektu. Zrealizowane zostaną:

ECDLe- Citizen

Szkolenie przeprowadzone zostanie dla 11 uczestników (z I,III oraz IV grupy docelowej projektu). 40- godzinny kurs zakończy się egzaminem zewnętrznym. Ponadto, w ramach szkolenia uczestnicy mają opłacony również posiłek oraz ubezpieczenie.

SZKOLENIA ZAWODOWE

Dla wybranych uczestników z II oraz IV grupy docelowej projektu (osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo oraz doświadczające bądź zagrożone przemocą w rodzinie) zrealizowane zostaną następujące szkolenia:

  1. Kierowca wózków jezdniowych (4 uczestników),

  2. Opiekunka osób starszych i przewlekle chorych (3 uczestniczki),

  3. Pracownik małej gastronomii (pomoc kuchenna)- 1 uczestniczka

  4. Spawanie metodą MAG (1 uczestnik)

W ramach szkoleń uczestnicy mają opłacony również posiłek, ubezpieczenie, koszt dojazdu (w przypadku szkolenia 2-3), książeczkę sanepidowską (w przypadku szkoleń: 1-3) oraz koszt egzaminu (w przypadku szkolenia nr 1 oraz 4).

PRAWO JAZDY KAT. B

Kurs przeprowadzony zostanie dla 15 uczestników projektu (z wszystkich grup docelowych). W ramach tego szkolenia uczestnicy będą mieli również opłacone badania lekarskie, ubezpieczenie oraz egzamin.