ZAKOŃCZENIE REALIZACJI KOLEJNYCH FORM WSPARCIA

Opublikował: | 15 września 2020

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI KOLEJNYCH FORM WSPARCIA

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „JA= SUKCES II”

Zakończyły się kolejne formy wsparcia dla uczestników projektu „Ja= Sukces II”. Zrealizowane zostały:

  1. ECDLe- Citizen dla 9 uczestników (młodzież przebywająca w pieczy zastępczej oraz pochodząca z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym- I oraz III grupa docelowa projektu). Kurs obejmował 40h szkolenia oraz egzamin zewnętrzny. Wszyscy uczestnicy ukończyli go pozytywnie i otrzymali Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

  2. KOMPUTER OD PODSTAW dla 12 uczestników bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo (II grupa docelowa projektu).

60h kurs komputerowy zakończony został egzaminem wewnętrznym. W czasie trwania szkolenia zapewniona została także opieka dla dzieci uczestników.

  1. ECDLe- Citizen dla 7 uczestników bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo (II grupa docelowa projektu). Kurs obejmował 42h szkolenia oraz egzamin zewnętrzny. 6 uczestników ukończyło go pozytywnie i otrzymało Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. W czasie trwania szkolenia zapewniona została także opieka dla dzieci uczestników.

  2. Warsztaty psychoedukacyjne dla 10 uczestniczek z IV grupy docelowej projektu (osób zagrożonych bądź doznających przemocy w rodzinie), które obejmowały: 12 spotkań grupowych oraz 30h indywidualnych konsultacji psychologicznych (średnio 3h na uczestniczkę). W czasie trwania warsztatów grupowych zapewniona została opieka (także psychologiczna) dla dzieci uczestniczek.

Poniżej prezentujemy wybrane zdjęcia.

2CC50208-4CA7-472D-88F4-E741F61176CE 99EA3773-6B67-4840-B498-9F5A4CE54948 20200804_144820 20200811_144803 20200811_144839 IMG_20200713_164601 IMG_20200803_164357 IMG_20200805_092152