SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH BĄDŹ NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO.

Opublikował: | 6 sierpnia 2020

3 sierpnia rozpoczęła się realizacja szkoleń komputerowych dla bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo uczestników projektu „Ja= Sukces II”. W zależności od posiadanego w tym zakresie poziomu wiedzy zrealizowane zostaną dwa szkolenia:

  1. KOMPUTER OD PODSTAW dla 12 uczestników.
    Szkolenie to potrwa 60 godzin i zakończone zostanie egzaminem wewnętrznym.
  2. ECDL E- CITIZEN dla 8 uczestników. Kurs będzie obejmował 42 godziny szkolenia oraz egzamin zewnętrzny. Uczestnicy, którzy ukończą go pozytywnie otrzymają Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

W czasie trwania w-w szkoleń zapewniona zostanie także opieka dla dzieci uczestników.