SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU „JA= SUKCES II”.

Opublikował: | 6 lipca 2020

29 czerwca rozpoczęła się realizacja szkoleń oraz warsztatów grupowych dla wszystkich uczestników projektu w 2020r. Zrealizowane zostaną:

  1. „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy” dla 20 osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo.
  2. „Warsztaty psychoedukacyjne” dla 10 osób zagrożonych bądź doświadczających przemocy w rodzinie.
  3. Szkolenie komputerowe „ECDL e- Citizen” dla 20 osób (przebywających bądź opuszczających pieczę zastępczą oraz młodzieży uczącej się, pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym).

W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną w kraju spowodowaną występowaniem COVID-19, wszystkie wymienione formy wsparcia zostały zorganizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz zalecanych obostrzeń.