INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA 10 UCZESTNICZEK PROJEKTU „JA= SUKCES II”

Opublikował: | 7 maja 2020

27 kwietnia rozpoczęły się indywidualne konsultacje psychologiczne dla 10 uczestniczek z IV Grupy Docelowej projektu (osoby doświadczające bądź zagrożone przemocą w rodzinie). Stanowią one część „Warsztatów psychoedukacyjnych”, na które składają się grupowe warsztaty oraz indywidualne konsultacje. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną konsultacje psychologiczne przeprowadzone zostaną w formie online bądź telefonicznej (w zależności od możliwości technicznych uczestniczki). Zrealizowanych zostanie 30 godzin zegarowych w-w usługi (w zależności od potrzeb, średnio 3h na uczestniczkę).