REALIZACJA PROJEKTU „JA= SUKCES II” W CZASIE PANDEMII COVID-19.

Opublikował: | 17 kwietnia 2020

Ogłoszenie zagrożenia epidemiologicznego w kraju oraz związane z tym zakazy i obostrzenia uniemożliwiły rozpoczęcie pierwszych szkoleń dla uczestników zakwalifikowanych do edycji w 2020r. W związku z powyższym dla wszystkich uczestników projektu przeprowadzone zostaną „Indywidualne konsultacje psychologiczne”, w formie online bądź telefonicznej (w zależności od możliwości technicznych uczestnika). Rozpoczęcie usługi nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej. Do tego czasu, do dyspozycji uczestników pozostają pracownicy socjalni dostępni w godzinach pracy pod nr telefonu: 32 3173633.