INDYWIDUALNE USŁUGI POSZUKIWANIA PRACY

Opublikował: | 27 listopada 2019

21 listopada rozpoczęła się realizacja ostatniego instrumentu aktywizacji społecznej dla osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo tj. indywidualne usługi poszukiwania pracy. Usługa ta zostanie przeprowadzona przez psychologa posiadającego certyfikat z zakresu coachingu i będzie obejmowała indywidualne sesje stacjonarne oraz wyjazdowe. Przeprowadzonych zostanie 60 godzin zegarowych usługi dla 9 uczestników (tj. średnio 6-7 godzin na osobę).