KOLEJNY ETAP PROJEKTU „JA= SUKCES II- 2019”

Opublikował: | 2 października 2019

EFS_POZIOM_kolor

 

KOLEJNY ETAP PROJEKTU „JA= SUKCES II- 2019”

We wrześniu 2019 r. rozpoczęła się realizacja kolejnych, dla większości uczestników projektu Ja= Sukces II, ostatnich form wsparcia. Zrealizowane zostaną:

TRENING EDUKACYJNY

Trening Edukacyjny przeprowadzony zostanie dla 5 osób tj. młodzieży uczącej się pochodzącej z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Będzie się składał z 32 godzin szkolenia stacjonarnego oraz całodziennego wyjazdu edukacyjnego (w sobotę) do Wrocławia (m.in. do Afrykarium oraz Hydropolis).

Program szkolenia stacjonarnego (8 spotkań po 4h) będzie obejmował II bloki tematyczne:

  1. Efektywne uczenie się (techniki szybkiego i skutecznego zapamiętywania informacji, notowanie nielinearne, mnemotechniki, techniki koncentracji uwagi
    i relaksacji)

  2. Zasady zdrowego stylu życia (zdrowe odżywianie się, regularna aktywność fizyczna, higiena, efektywny odpoczynek, szkodliwe działanie używek).

W ramach tego bloku trzy spotkania zostaną przeprowadzone przez dietetyka.

W ramach zajęć stacjonarnych uczestnicy zapewniony mają ponadto posiłek oraz ubezpieczenie, a w czasie wyjazdu transport, ubezpieczenie, ciepły posiłek oraz bilety wstępu.

SZKOLENIA ZAWODOWE

Dla wybranych uczestników z II grupy docelowej projektu (osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo) zrealizowane zostaną następujące szkolenia:

  1. Kierowca wózków jezdniowych (3 uczestników),

  2. Opiekunka osób starszych i przewlekle chorych (1 uczestniczka),

  3. Opiekunka dla dzieci (1 uczestniczka)

  4. Kasjer- sprzedawca (2 uczestniczki).

  5. Spawanie metodą MAG (1 uczestnik)

  6. Podatkowa księga przychodów i rozchodów + ZUS (1 uczestnik).

W ramach szkoleń uczestnicy mają opłacony również posiłek, ubezpieczenie, koszt dojazdu, książeczkę sanepidowską (w przypadku szkoleń: 1-4) oraz koszt egzaminu (w przypadku szkolenia nr 5).

KREOWANIE WŁASNEGO WIZERUNKU

Szkolenia adresowane jest do 8 uczestniczek projektu (osób zagrożonych bądź doznających przemocy w rodzinie). Będzie się składać z 28 godzin szkolenia stacjonarnego, a min. 2 spotkania (tj. 8h szkoleniowych) przeprowadzone będą z wykwalifikowanym wizażystą. W ramach tego szkolenia uczestniczki zapewnione mają także ubezpieczenie oraz poczęstunek.

PRAWO JAZDY KAT. B

Kurs przeprowadzony zostanie dla 15 uczestników projektu ( z trzech grup docelowych). W ramach tego szkolenia uczestnicy będą mieli również opłacone badania lekarskie, ubezpieczenie, posiłek (w czasie części teoretycznej) oraz egzamin.